NAJČEŠĆA PITANJA

Najnovije vesti

Novo!!! Polaganje preko SKYPE-a

Polaganje preko skype-a

Centar za obrazovanje Braća Stamenković vam omogućuje polaganje preko SKYPE-a, VIBER-a ili WHAT'S UP-a iz bilo kog kraja Srbije ili iz inostranstva.

Detaljnije

Polažite u Vašem gradu

Polažite u vašem gradu

Centar za obrazovanje Braća Stamenković vam omogućuje polaganje u Vašem gradu.

Detaljnije
 • 1
Diploma (sertifikat, uverenje), budući da se radi o neformalnom obrazovanju i proveri stručne osposobljenosti za konkretno zanimanje, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, polazniku ne podiže stepen stručne spreme, ali je validan dokaz stručnosti, što pruža veliku prednost prilikom zaposlenja.
 
 

Neformalno obrazovanje odraslih, čiji sastavni deo predstavlja i provera stručne osposobljenosti, namenjeno je osobama koje su delimično ili potpuno završile formalno obrazovanje (osnovnu ili srednju školu, u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju), a koje žele da unaprede svoje veštine ili da se, putem ovog vida neformalnog obrazovanja, prekvalifikuju u drugo zanimanje.

Prilikom provere stručne osposobljenosti, polaznici polažu četiri ispita:
 1. Organizacija i zaštita na radu;
 2. Tehnologija zanimanja;
 3. Osnove struke;
 4. Praksa;

U našem Centru organizujemo postupak provere stručne osposobljenosti za više od 250 zanimanja, mašinske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, ugostiteljsko – turističke, prehrambene, trgovačke, elektro struke, medicinske (gerontodomaćice i negovateljice starih lica) i mnogih drugih zanimanja. Celokupnu ponudu možete videti na našem sajtu www.bracastamenkovic.edu.rs.

Ispiti se organizuju svakog radnog dana. Neophodno je samo da se dan pre nego što nameravate da pristupite polaganju javite na kontakt telefone CENTRA ZA OBRAZOVANJE BRAĆA STAMENKOVIĆ – 011/276-44-28; 065/229-2220 I 064/647-86-24.

Centar za obrazovanje BRAĆA STAMENKOVIĆ, kao deo NARODNOG UNIVERZITETA BRAĆA STAMENKOVIĆ, osnovano je još 1948. godine i za kratko vreme je steklo poverenje velikog broja polaznika, koji su u Centru pronašli način da se dalje obrazuju i napreduju, u svojoj ili nekoj drugoj struci. Od samog osnivanja, Centar posluje na sadašnjoj adresi – Mitropolita Petra broj 8. Za razliku od svih ostalih koji se bave sličnim poslom, naše preduzeće je još uvek u državnoj svojini, već sedamdest godina, što garantuje sigurnost u poslovanju i postojanost. Danas, kao i prethodnih sedam decenija, Centar je moderna i vodeća institucija u oblasti neformalnog obrazovanja. Profesionalnim poslovanjem nastojimo da zadovoljimo potrebe svih svojih saradnika, polaznika i korisnika usluga. U okviru Centra, pružamo mogućnost edukacije, učenja i usvajanja novih veština i zanata.
 
Naš Centar je najbolji izbor, zato što:
 • JE NAŠ SERTIFIKAT PRIZNAT U SKORO SVIM ZEMLJAMA SVETA I JEDAN OD DOKUMENATA KOJI JE OBAVEZAN PRI APLICIRANJU ZA VIZU;
 • SA NAŠIM SERTIFIKATOM MOŽETE PRONAĆI POSAO U SRBIJI;
 • RADNICI KOJI POSEDUJU SERTIFIKAT SU U VELIKOJ PREDNOSTI PRI ZAPOSLENJU U ODNOSU NA ONE KOJI NE POSEDUJU SERTIFIKAT;
 • RADNICI KOJI POSEDUJU SERTIFIKAT OBIČNO IMAJU VEĆE DNEVNICE U ODNOSU NA ONE KOJI SERTIFIKAT NEMAJU;
 • NAŠ SERTIFIKAT SE UPISUJE U RADNI DOSIJE ZAPOSLENOG ILI LICA KOJE TRAŽI POSAO;
 • SA NAŠIM SERTIFIKATOM MOŽETE DA OTVORITE SVOJU FIRMU;
 • NAŠ SERTIFIKAT JE POSEBNO BITAN ZA POSLODAVCE, JER SERTIFIKACIJOM RADNIKA DOBIJAJU STRUČNO OSPOSOBLJENE KADROVE I NA TAJ NAČIN SE ŠTITE OD EVENTUALNIH ŠTETA OD STRANE ZAPOSLENIH;

Provera stručne osposobljenosti za polaznike koji rade na određenim poslovima najmanje 3 (tri) meseca, što se dokumentuje uverenjem ili potvrdom poslodavca (privrednog društva, agencije, preduzetničke radnje itd.) koja se bavi delatnošću iz oblasti za koju polaznik aplicira, organizuje se na taj način što se samo polažu ispiti, dok se u rubriku ''praksa'' upisuju podaci o već obavljenom praktičnom delu provere znanja.

Polaznici koji uspešno polože sve ispite, dobijaju diplomu, sertifikat ili uverenje (po želji polaznika) o stručnoj osposobljenosti za konkretno zanimanje, sa kojima mogu raditi u privatnom ili državnom sektoru, tj. otvoriti samostalnu zanatsku radnju, trgovinsku ili uslužnu delatnost.

Potrebna dokumentacija za proveru stručne osposobljenosti:
 1. lična karta (očitana lična karta ili kopija lične karte koja nije sa čipom);
 2. diploma o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (kopija);
 3. potvrda o obavljenoj praksi (original).

Polaganje se može obaviti i on line, putem aplikacija Skype, Viber i Whats app, audio ili video pozivom. Više na našem sajtu www.bracastamenkovic.edu.rs.

Zahvaljujući mnogobrojnim saradnicima Centra, ispite možete da polažete i u vašem mestu: NOVOM PAZARU, NEGOTINU, VLASOTINCU, SUBOTICI, KIKINDI, RUMI, BEČEJU, ČOKI, PANČEVU, PETROVCU NA MLAVI.....i u mnogim drugim mestima širom Srbije.

Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i ostali propisi i podzakonski akti u vezi sa radnim angažovanjem i zaštitom zaposlenih, propisuju značajne obaveze i za poslodavce i za zaposlene, a sve u cilju maksimalne bezbednosti radnika na radnom mestu. Zbog toga je bitno da svaki zaposleni ima dokaz o kompetenciji za obavljanje odrđenog posla, da poseduje sertifikat da je stručno osposobljen za obavljanje posla na kome radi. Na taj način, praktično su zaštićeni i radnik i poslodavac, u slučaju povrede na radu ili bilo koje druge situacije, koja dovodi do pitanja - zašto je neko radio kao zidar a nije kvalifikovan za to, ili zašto ga je poslodavac odredio da obavlja te poslove, a da se nije uverio da zaposleni poseduje profesionalne kompetencije.