AKREDITOVANI PROGRAMI OBUKE

Akreditovani programi obuke

Katalog akreditovanih programa obuke (PDF)

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja donelo je podzakonska akta kojima se bliže uređuju neformalno obrazovanje odraslih, propisanih Zakonom o obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS" broj 55/2013).

Navedeni podzakonski akti su sledeći:

  1. Pravilnik o o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 89/2015) i
  2. Pravilnik o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 89/2015);

Navedeni Pravilnici definišu uslove (u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava) pod kojima ustanove i druge organizacije mogu steći status javno priznatog organizatora aktivnosti (JPOA) za oblast neformalnog obrazovanja odraslih.

Centar za obrazovanje "BRAĆA STAMENKOVIĆ", zahvaljujući respektabilnim prostornim i tehničkim resursima (učionice, oprema za izvođenje obuka i kurseva itd.), kao i kvalifikovanim i stručnim predavačima i saradnicima, ispunio je sve kriteriujme predviđene Zakonom i podzakonskim aktima, stekavši akreditacije (status JPOA) za sledeće programe:

Zgrada obrazovnog centra