STRUČNA LICA I KOMPETENCIJE

Stručna lica i kompetencije

Predavači angažovani u Centru, osim što su visokokvalifikovani, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekli su sertifikate o stručnim kompetencijama u oblasti obrazovanja odraslih, koji se odnose na:

 1. osnovne principe, karakteristike i stilove učenja odraslih;

 2. motivaciju u učenju odraslih;

 3. upravlјanje obrazovnom grupom;

 4. metode i tehnike interaktivnog obrazovnog rada sa odraslima;

 5. metode i tehnike procene postignuća polaznika;

 6. planiranje, organizaciju i individualizaciju obrazovnog procesa uklјučujući i osobe sa invaliditetom;

 7. evaluaciju obrazovnog procesa.

Između ostalih, predavači u Centru su i:

 1. VELjKO STOJILjKOVIĆ, master – direktor Centra za obrazovanje BRAĆA STAMENKOVIĆ, master menadžer, stručno lice za obavlјanje poslova bezbednosti i zdravlјa na radu:

 2. Dr GORAN ŠORMAZ, doktor ekonomskih nauka i diplomirani pravnik – specijalista, profesor strukovnih studija;

 3. MITAR KRŽIĆ, diplomirani mašinski inženjer i pedagoški savetnik;

 4. MILORAD ŠKODRIĆ, diplomirani mašinski inženjer.

 5. MILONјA LEKIĆ, viši stručni radnik i organizator poslovanja u ugostitelјstvu, strukovni menadžer restoranstva;

 6. MIHAJLO VASILJEVIĆ, viši stručni saradnik građevinske struke i nastavnik praktične nastave;

 7. VOJIN BULATOVIĆ, nastavnik praktične nastave građevinske struke;

 8. DRAGANA PEJČIĆ. kozmetičar;

 9. ELEONORA BARANјI, kozmetičar – estetičar,

 10. BOGDAN VASILjEVIĆ, frizer;

  Zgrada obrazovnog centra